Category Archives: ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình công trình hay còn gọi là khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến ​​xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính toán khối lượng đào tạo, bồi đắp […]